Her şey Çok mu güzel? Yoksa Allah'a ulaşmayı dileyenlere mi Öyle geliyor?

== <

   
  Muqeddes sevgi varsa oda Allahindir
  Butun Resuller Islama Devet Etdi
 


   
ALLAH´IN DİNİ İSLAMDIR. İSLAM DİNİ Hz. ADEM İLE BAŞLAMIŞ VE BÜGÜNE KADAR GELMİŞTİR. ÖNCELERİ MÜSLÜMAN OLAN İNSANLAR ZAMANLA ALLAH´IN DİNİNDEN SAPARAK ,  HURAFELERE DALARAK, BİRDE ARALARINDAKİ KISKANÇLIKTAN DOLAYI YAHUDİLEŞMİŞLER VEYA HIRİSTİYANLAŞMIŞLARDIR. YANİ YAHUDİLİK VE HRİSTİYANLIK İSLAMDAN SAPAN  GRUPLARIN OLUŞTURDUĞU UYDURUK DİNLERDİR.

Allah nezdinde hak din İslam'dır. Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonradır ki, aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki Allah'ın hesabı çok çabuktur.    ( Âl-i İmrân  19)


Kim, İslam'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır.   ( Âl-i İmrân  85)


ALEMLERİN RABBİ´NİN BÜTÜN ELÇİLERİ İNSANLARI İSLAMA ÇAĞIRMIŞLAR, ONLARIN MÜSLÜMAN OLMALARINI İSTEMİŞLERDİR. 

 

Nuh (a.s) şöyle dedi:

"Eğer yüz çeviriyorsanız, zaten ben sizden bir ücret istemedim. Benim ecrim Allah'tan başkasına ait değildir ve bana müslümanlardan olmam emrolundu."   (Yunus 72)

Yusuf (a.s) şöyle dedi:

"Ey Rabbim! Mülkten bana (nasibimi) verdin ve bana (rüyada görülen) olayların yorumunu da öğrettin. 
Ey gökleri ve yeri yaratan! Sen dünyada da ahirette de benim sahibimsin. Beni müslüman olarak öldür ve beni salihler arasına kat!"   (Yusuf 101)

 

İman eden sihirbazlar firavuna şöyle dediler:
 
Sen sadece Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandığımız için bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz! Bize bol bol sabır ver,müslüman olarak canımızı al, dediler. (Araf 126)
 

Efendimiz Muhammed (s.a.v)`ye şöyle denmesi istenmişti:

(De ki:) Ben ancak, bu şehrin (Mekke'nin) Rabbine -ki O burayı dokunulmaz kılmıştır- kulluk etmekle emrolundum. Her şey de zaten O'na aittir. Bana müslümanlardan olmam " emredildi. (Neml 91)

 

Kur`ana iman eden Ehl-i Kitap şöyle dedi:

Onlara (Kur'an) okunduğu zaman: Ona iman ettik. Çünkü o Rabbimizden gelmiş hakikattir. Esasen biz daha önce de müslümanidik, derler.   (Kasas 53)

 

İbrahim ve İsmail (a.s) bizzat şöyle dua buyurdu:

"Rabbimiz bizi, sana teslim olmuş müslümanlardan eyle ve zürriyetimizden de müslüman olan (senin iradene teslim olan) bir topluluk yetiştir."   (Bakara 128)

Hz. İsa'nın (a.s) ve Havarilerinin dini de İslâm'dı. İsa (a.s) şöyle dedi:


Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyle ise O'na kulluk edin. İşte bu doğru yoldur. İsa, onlardaki inkarcılığı sezince: Allah yolunda bana yardımcı olacaklar kimlerdir? dedi. Havariler: Biz, Allah yolunun yardımcılarıyız; Allah'a inandık, şahit ol ki bizlermüslümanlarız, cevabını verdiler.   
(Al-i Imran 51 -52)

İbrahim (a.s) ve torunu Yakup (a.s):

Çünkü Rabbi ona: Müslüman ol, demiş, o da: Alemlerin Rabbine boyun eğdim, demişti.  Bunu İbrahim de kendi oğullarına vasiyet etti, Yakub da: Oğullarım! Allah sizin için bu dini (İslam'ı) seçti. O halde sadece müslümanlar olarak ölünüz (dedi).   (Bakara 131-132)

Firavun da şöyle demişti:

Biz, İsrailoğullarını denizden geçirdik. Ama Firavun ve askerleri zulmetmek ve saldırmak üzere onları takip etti. Nihayet (denizde) boğulma haline gelince, (Firavun:) "Gerçekten, İsrailoğullarının inandığı Tanrı'dan başka tanrı olmadığına ben de iman ettim. Ben demüslümanlardanım!" dedi.  Şimdi mi(iman ettin)! Halbuki daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.    (Yunus 90-91)


İslâm, bütün İsrail Nebileri'nin hayat tarzıydı.


"Kuşkusuz biz, içinde hidayet ve nur olan Tevrat'ı indirdik, müslimolan, tüm peygamberler, Yahudi olan kimselerin davalarında onunla hükmetti."    (Maide 44)

Lût kavmini helak etmeye gelen melekler şöyle dediler:


-Biz, dediler, suçlu bir kavme gönderildik.

-Üzerlerine çamurdan taş yağdırmaya (geldik).

-(Bu taşlar,) aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş (taşlardır).   -Bunun üzerine orada bulunan müminleri çıkardık.
-Orada bir tane dışında hiçbir müslüman evi bulamadık. (Zariat 32-36)

Sebe Melikesi Belkıs, Hz. Süleyman (a.s)'a şunu söylemişti:

Melike gelince: Senin tahtın da böyle mi? dendi. O şöyle cevap verdi: „Tıpkı o!“  „Zaten (buraya gelmeden) önce bize (İslam inancı hakkında) bilgi ulaşmış ve biz müslüman olmuştuk. Onu, Allah'tan başka taptığı şeyler (o zamana kadar tevhid dinine girmekten) alıkoymuştu. Çünkü kendisi inkarcı bir kavimdendi.

Ona: Köşke gir! dendi. Melike onu görünce derin bir su sandı ve eteğini yukarı çekti. Süleyman: Bu, billurdan yapılmış, şeffaf bir zemindir, dedi. Melike de di ki: "Ben, (bir müslüman olarak) Süleyman'la birlikte kendimi alemlerin Rabbine, teslim ettim." (Neml 42 -44) 
 

 Essalamun Aleykum rahmetullahu ve berekatuhu Deyerli kardeslerimiz insaAllah Allaha sonsuz hamd ve sukrederiz ki bir daha bizleri bir zikr sohbetinde bir araya getirdir insaAllah Yaxin zamanlarda Ehli Beyt ve Ehli Beyt Kimler Ehli Beyt Nedir ? Aile Nedir Ayetlerle insaAllah Allah razi olsun Daimi zikrler ve Aleykum Salam ve Rahmetullahu ve Berekatuhu insaAllah El Fatiha
==============================================
 
  Bugün 1 ziyaretçi (47 klik) kişi burdaydı! free counters
<
 
 

======== sagtus ======== sag =================

Her şey Çok mu güzel? Yoksa Allah'a ulaşmayı dileyenlere mi Öyle geliyor?

  İrtibat E-mail: iletisim@hidayetvakti.com