Her şey Çok mu güzel? Yoksa Allah'a ulaşmayı dileyenlere mi Öyle geliyor?

== <

   
  Muqeddes sevgi varsa oda Allahindir
  HACƏT NAMAZI
 
Sana uymayan ölçü hayat olsa teperim..
HACƏT NAMAZI
Allahdan hər hansı bir hacəti, yəni, ehtiyacı olan və ya onun üçün Allahın təyin etdiyi mürşüdünü görməyi istəyən şəxs hacət namazı qılmalıdır. Bu namaz, adətən, cümə axşamından cüməyə keçən gecələrdə qılınır. Əgər bu cür mümkün olmasa istənilən gecə də qılına bilər. 
Əvvəlcə Qüsul alınmalıdır. Hacət namazına niyyət edildikdən sonra aşağıdakı âyələr oxunmalıdır:

1-ci Rəkət: Sübhanəkə + Fatihə + 3 dəfə Âyət-əl Kürsü
2-ci Rəkət: Fatihə + İxlâs + Fələq + Nas
Oturuş vəziyyətində: Ət Təhiyyatü 
3-cü Rəkət: Fatihə + İxlâs + Fələq + Nas
4-cü Rəkət: Fatihə + İxlâs + Fələq + Nas
Oturuş vəziyyətində: Ət Təhiyyatü + Allahümmə Səlli + Allahümmə Barik + Rəbbəna

Namaz qurtardıqdan sonra şəxs, Allahdan hacəti(ehtiyacı) nədisə onu və ya onun üçün Allahın təyin etdiyi mürşüdünü diləyir. Bundan sonra danışılmamalıdır. Qiblə, yatacağımız yatağın sağ tərəfinə düşməli və şəxs bədəninin ön hissəsini qibləyə doğru çevirərək, sağ yanı üstə dönüb yatmalıdır. Yuxuya getməzdən əvvəl 3(üç) dəfə Âyət-əl Kürsü oxunmalıdır.Şəxs Allahdan, hacətini(ehtiyacını) ya da mürşüdünü diləməlidir. Ardından səssiz zikir (zikr-i xafi) edilir. Sağ yan üstündə yatıldığı üçün sağ qulaq yastığa bitişik olacaq, bu zaman baş, xəfifcə sağa-sola hərəkət etdirilərək ürək döyüntülərinin (qulaqdakı təzyiq səbəbindən) rahatca eşidiləcəyi vəziyyətə gətirilməlidir. Ürəyin hər cüt döyüntüsündə “Allah, Allah” deyərək, səssiz şəkilde içindən Allah zikr edilir.

Hacət namazının ilk qılındığı gecə, hacətə(ehtiyaca) aid bir yuxu görülməsə, hədəfə çatana qədər cümə axşamından cüməyə keçən gecələrdə qılınmağa davam olunmalıdır. Hətta, hər gecə də qılına bilər.

Sübhanəkə
Sübhânəkə allâhummə və bi həmdik və təbârəkəsmuk və təâlâ cədduk və lâ ilâhə ğəyruk.

Âyət-əl Kürsü
Əllahu la ilahə illa huvəl-həyyul-qəyyum. La təxuzuhu sinətun və la navmun. Ləhu ma fissəmavati və ma fil əzri. Mən-zəlləzi yəşfəu indəhu illa bi iznihi. Yələmu ma bəynə əydihim və ma xəlfəhum. Və la yuhitunə bi şəyin min ilmihi illa bima şaə Vəsiə kursiyyuhus səmavati vəl ərzə və la yəuduhu hifzuhuma və huvəl əliyyul əzim. 

Fələq surəsi
Qul əûzu bi rəbbil fələq. Min şərri mâ xələq.Və min şərri ğâsiqin izâ vəqəb.Və min şərrin nəffâsâti fîl uqəd.Və min şərri hâsidin izâ həsəd

Nas surəsi
Qul əûzu bi rəbbin nâs. Məlikin nâs. İlâhin nâs. Min şərril vəsvâsil. xənnâs. Əlləzî yuvəsvisu fî sudûrin nâs. Minəl cinnəti vən nâs

Ət Təhiyyatü
Ət təhiyyâtu lillâhi vəs səlavâtu vət tayyibâtu, əs səlâmu ələykə əyyûhən nəbiyyu və rəhmətullâhi və bərəkətühü, əs səlâmu ələynə və əlâ ibâdillâhis sâlihin, əşhədu ən lâ ilâhə illâllâh və əşhədu ənnə muhammədən əbduhu və rəsûluh.

Allahümmə Səlli

Allâhummə səlli əlâ seyyidinə muhammədin və əlâ âli muhammədin kəmâ salləytə əlâ ibrâhîmə və əlâ âli ibrâhîmə innəkə hamîdun məcîd.

Allahümmə Barik

Allâhümmə bârik əlâ muhammədin və əlâ âli muhammədin kəmâ bârəktə əlâ ibrâhîmə və əlâ âli ibrâhîmə innəkə hamîdun məcîd.

Rəbbəna Atina

Rəbbənâ âtinâ fîd dünyâ həsənətən və fîl âxirati həsənətən və ğinâ əzâbən nâr.


Bir hayat kuralı

 

Hacet namazinin persembeyi cumaya baglayan gecelerde veya kandil gecelerinde kilinmasi asildir. Ama bütün gecelerde kilinabilir. Önce boy abdesti alinir. Sonra hacet namazina niyet edilir.
Namazda asagidaki âyetler okunur:

1. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî
2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
Rekâtin sonunda : Ettehiyyâtü
3. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

Oturuş: Et Tehiyyatü + Allahümme Salli + Allahümme Barik + Rabbena 

Namaz tamamlandiktan sonra Allah'tan hacet neyse o istenir. Allah'tan mürsid istemek için bu namaz kilindiysa mürsid istenir.

Bu namazdan sonra hiç konusmadan yatmak gerekir. Yatarken kibleyi saga alacak sekilde yatak kurulur. Vücudun ön cephesi kibleye çevrilerek yanüstü yatilir, 3 Âyetel Kürsî okunur ve Allah'tan mürsid istenir. Eger kisinin haceti mürsid degil de baska bir hedefe ulasmaksa (zahirî veya batinî bir hedef olabilir) o hedefe ulasmak istenir. Sessiz zikir (hafî zikir) bu istekten sonra baslar. Yanüstü yatildigi için sag kulak yastiga gelecektir. Bas biraz saga, sola oynatilarak kulakta kalbin atislarinin, basinç sebebiyle rahatça duyulacagi pozisyona gelinir. Ve kalbin her çift atisinda "Allah, Allah" diyerek kisi Allah'i zikr-i hafî ile (yani sessiz olarak) içinden zikredecektir.
Eger ilk namazdan sonra yatildiginda birsey görülmez ise tekrar tekrar, her persembeyi cumaya baglayan gece namaza devam edilmelidir. Her gece de kilinabilir.

 

Araçlar

 
  Bugün 1 ziyaretçi (22 klik) kişi burdaydı! free counters
<
 
 

======== sagtus ======== sag =================

Her şey Çok mu güzel? Yoksa Allah'a ulaşmayı dileyenlere mi Öyle geliyor?

  İrtibat E-mail: iletisim@hidayetvakti.com